Οι πισίνες και οι κίνδυνοι για τα παιδιά
16 Μαρτίου 2015
Απεντόμωση ξανθιάς κατσαρίδας σε διαμέρισμα, με εγγύηση, μόνο 20,00€
29 Ιουνίου 2015
Εμφάνιση Όλων

Απόσμηση ρεμάτων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Απόσμηση  του νερού και του αγωγού σε όλο το μήκος του.

Χρησιμοποιήθηκαν ενεργοί μικροοργανισμοί οι οποίοι κατά τη μεταφορά τους μέσα από τον αγωγό προσκολλούνται στα τοιχώματα του και συμβάλουν στην καθαριότητα και απόσμηση του αγωγού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη όλων των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το νερό από τους μικροοργανισμούς και δημιουργία ενός μικροφίλμ το οποίο δεν θα αφήνει τις οσμές να δημιουργηθούν.

Παράλληλα μειώθηκε δραστικά η ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών και η δημιουργία από την δραστηριότητα τους, ενώσεων όπως τα αμμωνιακά και οι οργανικές ενώσεις του θείου που προκαλούν χαρακτηριστικές οσμές.