Τερμίτες

Παράσιτα

Οι τερμίτες είναι έντομα που τρέφονται με ξύλο και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε έπιπλα, σπίτια και άλλες ξύλινες κατασκευές αλλά και δέντρα. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι τερμιτών: του ξηρού ξύλου, του υγρού ξύλου και οι υπόγειοι τερμίτες.

Η αντιμετώπιση τους εξαρτάται από το είδος του τερμίτη και πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο λόγω της σοβαρότητας της προσβολής.