Σκνίπα

Παράσιτα

Τα τέλεια έντομα είναι γκριζόμαυρα έως καστανά με μεγάλα πόδια και με σώμα, φτερά και πόδια τριχωτά. Οι φλεβοτόμοι μετακινούνται με μικρά πηδηματάκια, το πολύ μισού μέτρου, ενώ πετούν μόνο όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και τότε η πτήση τους είναι αργή και σταθερή, χωρίς να δημιουργούν το χαρακτηριστικό ήχο που κάνουν τα κουνούπια. Ο όρος «σκνίπες» που συνήθως χρησιμοποιείται, είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει, εκτός των φλεβοτόμων, και πολλά άλλα είδη μικρών αιμοζυμητικών εντόμων. Οι ασθένειες που συνήθως μεταδίδονται από τους φλεβοτόμους είναι:

α) Σπλαχνική λεισμανίανση ή Καλαζάρ (σε ανθρώπους και σκύλους)
β) Δερματική λεισμανίανση (σε ανθρώπους και σκύλους)
γ) Στοματορινοφαρυγγική λεισμανίανση (μόνο σε ανθρώπους)