Περιστέρια

Παράσιτα

Τα περιστέρια είναι βρώμικα πουλιά που προκαλούν πολλές ασθένειες και ζημιές. Τα περιττώματα τους είναι γνωστά για την πρόκληση ατυχημάτων από γλίστρημα αλλά και για ζημιές σε μεταλλικές επιφάνειες και μάρμαρα. Επίσης μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες όπως η σαλμονέλα. Τοξοπλάσμωση, ιστοπλάσμωση, τροφικές δηλητηριάσεις κ.α. Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική ανάγκη την αντιμετώπιση τους η οποία περιλαμβάνει τοποθέτηση απωθητικών συστημάτων ανάλογα της περιστάσεως. Για την ορθή αντιμετώπιση των περιστεριών επικοινωνήστε με εξειδικευμένο συνεργείο.