Οικιακή Μύγα

Παράσιτα

Η οικιακή μύγα είναι η πιο κοινή μύγα στα σπίτια. Οι ενήλικες μύγες συνήθως ζουν 15-25 ημέρες και μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 100 ασθένειες στο σώμα τους. Το γεγονός αυτό τις κάνει τον χειρότερο επισκέπτη του σπιτιού μας και η αντιμετώπιση τους πρέπει να είναι άμμεση.

Η καταπολέμηση της μύγας περιλαμβάνει τόσο προληπτικά μέτρα όσο και κατασταλτικά.

Προληπτικά μέτρα: καθαρισμός και απομάκρυνση των απορριμμάτων, σε εξωτερικούς χώρους να γίνεται χρήση κλειστών κάδων, καλή καθαριότητα από υπολείμματα τροφίμων, ύπαρξη σίτας στα παράθυρα.

Κατασταλτικά μέτρα: χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων, ηλεκτρικές παγίδες και οικολογικές παγίδες