Αρουραίοι

Παράσιτα

Οι αρουραίοι μπορούν να κάνουν φωλιές οπουδήποτε. Προσαρμόζονται πολύ εύκολα και προκαλούν ζημιές στη γεωργία, στην βιομηχανία τροφίμων, στις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και στα σπίτια. Οι αρουραίοι είναι δραστήριοι τη νύχτα και παρά την κακή τους όραση εξερευνούν και  μαθαίνουν πολύ καλά το νέο περιβάλλον τους, απομνημονεύοντας τα περάσματα, τις κρυψώνες και τα σημεία με τροφή και νερό.

Οι αρουραίοι είναι ενεργοί όλο το χρόνο και μια προσβολή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.

Η καταπολέμηση τους είναι δύσκολη και καλό είναι να την αναλάβει εξειδικευμένο συνεργείο.

Η προσβολή φαίνεται από ζημιές σε τρόφιμα και αντικείμενα και από τα περιτώμματα τους.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί παρουσία αρουραίου καλό είναι να γίνει έλεγχος όχι μόνο τοπικά αλλά γενικά σε ολόκληρη την εγκατάσταση.

Οι αρουραίοι μπορούν να καταστρέψουν τρόφιμα, κτήρια και να μεταδώσουν πολλές ασθένειες στον άνθρωπο.